Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelsearbete och utveckla ett svar.

Skapad 2020-01-28 13:14 i Österledskolan Halmstad
Läsförståelse, utveckla ett svar
Grundskola 7 – 9 Svenska
Förstå en text? Hur ska du visa det rent kunskapsmässigt? Hur kan man skriva på ett utvecklat sätt? Att textkoppla...vad innebär det? Detta med läsförståelse, lässtrategier och textkopplingar kan vara lite lurigt. Men vi ska titta närmare på det =)!

Innehåll

Inför nationella provet i svenska ska vi arbeta med läsförståelse och några strategier i just läsning och i hur förstå/arbeta med, en text. Även hur du kan träna på vad ett utvecklat svar innebär samt koppla den lästa texten på olika sätt för att förklara dina tankar gällande det du har läst. 

Vi kommer att arbeta med texthäfte med olika texter i samt öva på läsförståelsefrågor. Även vidare kring formulering av textkopplingar och hur man kan skriva på ett utvecklat sätt. Planen är fokus på detta från ca v 7 fram t om v 10 (lov v 8) vilket blir ca nio lektioner totalt. 

Avslut med läsförståelseprov. 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
    Sv  E 9
  • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
    Sv  E 9
  • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
    Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: