Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt_2020/2021_Björken

Skapad 2020-01-28 13:26 i 213221 Förskolan, Långsjö förskola Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Hållbar Framtid Lika-Olika-Unika Syfte: Vi på Herrängens förskolor vill öka förståelsen och empatin för varandra och vår miljö. Att vi tillsammans upptäcker och undersöker värdet av att vara lika-olika-unika. Genom att: Tillsammans Upptäcka och undersöka hur det är att vara lika, olika och unika Barnen ska genom demokratiska former vara delaktiga, känna ansvar och få upplevelser av att de kan påverka. Att vi alla utvecklar vår förståelse för vad hållbar utveckling kan vara utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Vi skapar positiva och kreativa erfarenheter tillsammans med våra barn och föräldrar om vad Hållbar framtid kan vara/bli för oss på Herrängens förskolor. Utgångspunkter: Barnkonventionen, de sju diskrimineringsgrunderna, verksamhetsplanen, nya läroplanen 2018. Fokusområden/lpfö : Leken och digitalisering Hur skapar vi förutsättningar för lek? Hur skapar vi förutsättningar för digitalitet? Utforskningsbar fråga/frågor: Hur samspelar barnen med varandra? Våra värdeord; Respekt, Glädje, Delaktighet, Ansvar, Samarbete, Trygghet, Tillit, Demokrati, Inflytande, Empati

Innehåll

Pedagogiska perspektiv:

Intryck-  det vi får utifrån- upplevelser, information,
inspiration, pedagogisk miljö.

Uttryck – det vi ger uttryck för- i tanke, ord och handling och i olika material(hundraspråkligheten)

Avtryck- spår som något lämnar i oss, som vi lämnar efter oss eller vill lämna efter oss.

  

Projektbeskrivning: 
Leken genom barnkonventionen.
Skapa en relation till naturen.
Programmering. 

Vårt syfte:
Skapa ett samarbete för ett hållbart samhälle, genom barnkonventionen samt till naturen.
Få en första introduktion till digitalisering. 

Vår metod:
För att skapa en relation till skogen går vi till skogen. Där barnen får uppdrag te.x att plocka bark, utforska med alla sina sinnen, samt att leka och använda sin fantasi.
I små grupper får barnen ge varandra kommandon och använda sig utav programmerings ord, t.ex. "bugg"

Vår frågeställning:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: