Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och Kraft - Koll på NO (åk 6)

Skapad 2020-01-28 13:34 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Kraft och rörelse som utgår från boken Koll på NO år 6
Grundskola 6 Fysik
Vi kommer att arbeta med kapitlet Rörelse och kraft under början på vårterminen -20. Vi kommer att utgå från Koll på No åk 6, där vi använder grundboken och Aktivitetsboken.

Innehåll

Mål med kursen

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.

 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.

 • Förklara gravitationskraft med exempel.

 • Förklara friktionskraft med exempel.

 • Förklara centripetalkraft med exempel.

Genomförande

    Det här kommer vi göra för att vi ska lära oss:
 • Ha lärarledd information och samtal
 • Läsa och diskutera faktatexter enskilt, i par och i grupp
 • Se undervisningsfilm
 • Göra olika former av undersökningar samt dokumentera dessa
 • Utnyttja våra olika språk för att befästa kunskaper och begrepp
 • Arbeta med ämnesspecifika begrepp
 • Svara på faktafrågor och resonerande frågor genom tillhörande arbetsbok.

Bedömning

 • Skriftligt prov, muntliga samtal och visad förståelse under arbetsområdet (summativ och formativ bedömning används löpande).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: