Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud

Skapad 2020-01-28 13:37 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Tillsammans med lärvännen Hjärtrud vill vi ge barnen vetskap om sitt egna värde, sin kroppsliga och personliga integritet och värdet och glädjen av vänskap.

Innehåll

Näckrosens planeringsmall för undervisning kring kreativt skapande med Hjärtrud

Varför? (Syfte med undervisningen)

Syftet med denna undervisning är att samtliga barn skall få tillgång till sina egna känslor och hur man uttrycker dessa, att veta i sitt hjärta att "jag duger och jag är bra" och att få kunskap i hur man skapar vänskap och hur man visar uppskattning och respekt för en annan individ. Vi vill även att barnen skall lära sig att sätta gränser men även att respektera andras gränser.

Hur ska undervisningen genomföras? 

Undervisningen sker både i helgrupp men även i smågrupper. Den sker medvetet genom "Drömmen om det goda", genom samtal under samlingar där vi lyfter olika ämnen som bland annat berörs i våra Kompisböcker, genom att arbeta med olika material så som "Stopp min kropp", genom massagesagor för barn, sagoböcker, dramatiseringar av olika situationer som berör känslor och genom dagliga samtal kring situationer som uppstår i verksamheten. Vi har även Lugn-och-ro stunder under dagen som oftast ligger direkt efter vilan.

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Efter avslutad aktivitet, vid reflektionstid i barngrupp och genom barnintervjuer.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Samtliga barn på avdelningen.

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Samtliga pedagoger på avdelningen. 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • Samtliga barn på avdelningen skall veta att de är värdefulla precis så som de är. 
 • Samtliga barn skall ha kännedom om sina olika känslotillstånd och hur man kan hantera dem.
 • Alla barn på avdelningen skall ges möjlighet att uttrycka sina känslor
 • Alla barn på avdelningen skall ges möjlighet, och hjälp om det behövs, att bygga meningsfulla vänskapsrelationer med andra barn.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: