Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelseäventyr.

Skapad 2020-01-28 13:45 i 223261 Förskolan Pytsen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Med spring i benen och med mycket energi ska vi ge oss ut på ett rörelseäventyr. Genom dans, hinderbanor och musikaliska rörelse utmaningar ska vi utforska kroppen och dess rörlighet. Häng med för nu hoppar vi!

Innehåll

 Inledning

 

 

 I våra observationer har vi sett följande…..

Barnen har visat stort intresse på samlingarna när vi sjungit sånger med koordinations rörelser. Barnen vill ofta dansa och tycker att det är allra roligast när vi alla går på äventyr tillsammans ute i naturen. Vi ser att många av barnen har mycket energi i kroppen och stort behov av att röra på sig. Många behöver öva på sin balans och kroppsuppfattning.  

 

 

 Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

 Rörelseäventyret

 

 

 Varför ska vi arbeta med det? - syfte

 Vi vill att barnen ska lära känna sina kroppar, utveckla en bra grovmotorisk förmåga och tilltro till sin kapasitet att röra på sig. Att ha roligt tillsammans med sina kompisar. 

 

 

 Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

 Vi vill at barnen ska få uppleva många roliga rörelseutmaningar där de får öva sin balans och kroppskontroll. Lära sig nya rörelsesånger samt nya lekar. 

 

 

 

 Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla, motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Barnkonventionen: artikel 24 Barn har rätt till bästa möjliga hälsa. artikel 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid

                                              

 

 

 Hur ska vi introducera projektet för barnen?

 

Vi kommer att introducera vårt projekt på samlingen. Barnen ska få röra sig till musik som går fortare och fortare. 

När musiken tar slut känner vi på hjärtat. Vad har hänt? Sedan slappnar vi av till lugn musik och känner på hjärtat igen. 

Sedan berättar vi för barnen att vi ska ge oss ut på rörelse äventyr varje vecka för att utforska vad våra kroppar kan göra. Vad är balans för något och ur tränar vi det? 

 

 

 

 

 Vad tar vi med oss från föregående projekt?

 Barnen har redan fantiserat och spelat teater mycket. Vi tar med oss deras erfarenheter av att dramatisera i våra äventyr. Vi tar även med oss deras erfarenhet av att ställa frågor och undersöka.  

 

 

 Vad har eleverna för förförståelse inom området?

 Barnen har en naturlig förmåga att utmana sig själva för att få bättre balans och koordination. Barnen har en viss förståelse utifrån sin ålder. 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: