👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fakta om instruktion

Skapad 2020-01-28 14:23 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Därför ska vi arbeta med det här arbetsområdet Från början till slutet av undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta berättande texter, instruerande texter, enskilt och tillsammans med andra.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Tilmaamaha waxa ay ahaayeen wax ay dadku had iyo jeer isticmaalijireen oo ay jeclaayeen isticmaalkiisu. Waxaanu wax ku qori doonaa "fikir qariidad" kadibna "padlet" Du kommer att få läsa några instruerande texter och lära dig typiska drag för den här sortens texter. Du kommer att få öva dig i att skriva och formulera tre olika sätt att skriva om instruerande texter. Avslutningsvis kommer du att få skriva din egen instruerande text. Vi kommer att använda första tankekarta sedan kommer vi skriva på padlet

Innehåll

Därför ska vi arbeta med det här arbetsområdet

Från början till slutet av undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta berättande texter, instruerande texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Det här ska du få undervisning om

Du kommer att få läsa instruerande texter och träna din läsförståelse.
Du kommer även att få lära dig typiska drag för instruerande texter samt träna på att göra beskrivningar, fantasier och verkligheter som gör dina instruerande texter mer levande.

Vi kommer även att repetera skrivregler inför skrivandet av dina egna instruerande texter.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 

·       ML  4-6

·       Läsa och skriva

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

         Berättande texter och sakprosatexter

– Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

 

– Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

·       Kultur och samhälle

– Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

 

– Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

 

Så här kommer vi att arbeta

Bedömning

Läsförståelse- du visar läsförståelse när du läser berättelser och arbetar med läsförståelseuppgifter.

Skriva berättelse-Vi kommer att bedöma din förmåga att skriva en berättelse med innehåll, struktur och språklig variation.

 Vad är instruerande text

Vi kommer att läsa fakta om instruerande text tillsammans, tex skrivreglar
Gå igenom typiska drag för en instruerande text.
Diagnos läsförståelse

2.    Olika skrivövningar:  

Uppbyggnad: beskriver t ex vad målet är eller syftet med uppgifter.

Uppmaning: använder när du vill att någon ska göra något.

Goda råd eller varning: är till för att förenkla eller förbättra resultatet.

Bilder: är vanliga då ska man sätta ihop exempelvis möbler från Ikea eller bygger ihop Lego.

Maträtt och förkortningar: är när du ger någon instruktion till matlagning.

 Du kommer att välja en av skrivövningarna och sedan kuna tillämpa instruktionerna i instruktionsregler ”fakta om instruktion ”

 

Uppgifter

  • Fakta om instruktion

Matriser

Ml
Modersmålsenhetens Matriser 7-9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och skriva
Läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar.
Läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar med god förståelse.
Läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar med flyt.
Skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande
Skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande med flyt.
Skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande med gott flyt.
Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad och jämför det med svenskans.
Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad med relativt god säkerhet och kan jämföra det med svenskans.
Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad med god säkerhet och kan jämföra det med svenskans.
Tala, lyssna och samtala
Förstår ordspråk och uttryck (idiom).
Presenterar begripligt historia, geografi och egna tankar.
Talar språket grammatiskt rätt.
Deltar i diskussioner.
Debatterar och argrumenterar med relativt gott flyt.
Förstår och kan använda formellt språk med gott flyt.
Jämför modersmålet med svenska, tolkar och översätter muntligt.
Förstår och kan använda formellt språk med gott flyt.
Känner till modersmålets olika dialekter.
Förstår sångtexter genom att lyssna på sånger.
Kultur och samhälle
Har grundläggande kännedom om högtider och årstider i länderna där modersmålet talas.
Har god kännedom om högtider och årstider i länderna där modersmålet talas. Känner till med relativt god säkerhet hur traditioner firas.
Känner väl till högtider och årstider och kan med god säkerhet berätta om hur traditioner firas i landet där modersmålet talas.
Har grundläggande kännedom om landets historia geografi och samhället.
Har god kännedom om landets historia geografi och samhället samt kännedom om aktuella samhällsfrågor.
Har mycket god kännedom om landets historia, geografi och samhälle samt mycket god kännedom om aktuella samhällsfrågor. Kan berätta och göra jämförelser mellan landet där modersmål talas och svenska förhållanden.
Har grundläggande kännedom om enklare berättelser, skönlitteratur, klassiska författare och tidningar på modersmålet.
Har god kännedom om berättelser, skönlitteratur, klassiska författare och tidningar på modersmålet.
Har mycket god kännedom om berättelser, skönlitteratur, klassiska författare, tidningar och kulturella uttrycksformer till exempel bildkonst, musik och arkitektur på modersmålet. Kan göra jämförelser mellan landet där modersmålet talas och svenska förhållanden.