Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt20 åk 8 Sv Tema Klimatförändringar TP

Skapad 2020-01-28 14:25 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Tema Klimatförändringar Läsa - "Ryttarna". Tala - argumenterande tal. Skriva - sakprosatext. Du övar på läsförståelse, att uttrycka dig både muntligt och skriftligt samt utveckla ditt skrivande.

Innehåll

Mål för elev

Du ska: 

  • kunna läsa och delta i boksamtal
  • kunna analysera, resonera och sammanfatta boken "Ryttarna"; handling, karaktärer, innehåll och budskap 
  • kunna känna till olika slags texter (sakprosatexter)
  • kunna skriva en sakprosatext som innehåller typiska kännetecken
  • kunna utveckla ditt skriftliga språk genom att använda dig av goda strukturer, följa språkliga normer samt av utvecklade gestaltningar
  • kunna framföra en muntlig presentation för dina klasskompisar om temat, vilket du anpassar språk, innehåll och disposition till. 

Genomförande

Du börjar temat med att läsa och diskutera boken "Ryttarna". Du gör både muntliga och skriftliga reflektioner och analyser av boken där du bland annat kopplar till verkligheten

Del 2 i temat är att framföra ett argumenterade tal som tar upp temat.

Del 3 och den avslutande biten i temat är att du skriver en sakprosatext där du engagerat skriver något som har med temat att göra. Du letar fakta och värderar källor.

 

Bedömning

Se bedömningsmatris

Kursplanemål

 

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

- söka information från olika källor och värdera dessa 

Matriser

Sv
Tema Klimatförändringar

---->
---->
---->
Läsa
Du kan välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag samt visa läsförståelse som är... Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med ...
grundläggande flyt
god gott flyt
mycket god mycket gott flyt
Du kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll som är...
enkla
utvecklade
välutvecklade
Formulera dig och kommunicera i skrift och tal
Du kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier på ett sätt som är...
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Du kan skriva olika slags texter där textbindingen är...
enkla
utvecklade
välutvecklade
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser som är ...
enkla
utvecklade
välutvecklade
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du kan anpassa texttyp, tal och strukturer på ett sätt som är...
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Du följer de språkliga normerna...
i huvudsak Du gör ibland fel på stor/liten bokstav. Du glömmer eller sätter ibland ut fel skiljetecken. Du blandar olika tempus på ett felaktigt sätt. Dina meningar är oftast enkla och ganska korta. Du radar ibland satser på varandra och skiljer dem åt med kommatecken.
relativt väl Du använder stor/liten bokstav rätt. Du använder oftast rätt skiljetecken. Du blandar ibland olika tempus på ett felaktigt sätt. Dina meningars längd och ordföljd varierar. Du satsradar sällan.
väl Du använder stor/liten bokstav rätt. Du gör få fel i användningen av skiljetecken. Du använder tempus korrekt. Dina meningar är varierande i längd och variationen ger ett behagligt flyt i texten. Du satsradar inte.
Värdera
Du kan söka information samt föra resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans som är...
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: