Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2020-01-28 14:48 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Tillsammans med lärvännen Ute-Ugo vill vi att barnen skall få uppleva naturen på ett inspirerande och respektfullt vis.

Innehåll

Näckrosens planeringsmall för undervisning kring kreativt skapande med Ute-Ugo

Varför? (Syfte med undervisningen)

Syftet med denna undervisning är att barnen skall få uppleva naturen och dess möjligheter, att besöka både närmiljö men att också röra sig i skog och mark där vi talar om allemansrätten, om respekt för naturen och dess invånare, hur man bäst sköter naturen, om kretsloppet, om återvinning etcetera. <vi talar om växter, träd, djur, årstider och de förändringar som sker i naturen. Vi talar även om vatten i form av sjöar, hav, bäckar, åar med mera, om luft och de föroreningar som vi utsätter naturen för och hur vi som människor kan påverka.

Hur ska undervisningen genomföras? 

Undervisningen sker både i helgrupp men även i smågrupper. Den sker inne och ute, den sker med hjälp av digitala verktyg och på plats i naturen med naturen som verktyg.

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Under aktivitet enskilt och i grupp, efter aktivitet samt vid reflektionstid i barngrupp.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Samtliga barn på avdelningen.

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Samtliga pedagoger på avdelningen. 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • Samtliga barn på avdelningen skall komma ut i naturen och få kunskap om minst 1 växt, 1 träd och 1 djur per termin. 
 • Samtliga barn skall ha kännedom och förståelse för allemansrätten och hållbar utveckling.
 • Samtliga barn skall ha kännedom och förståelse för kretsloppet och vår påverkan på natur och dess invånare.
 • Alla barn på avdelningen skall få uppleva glädjen att få bygga med hjälp av naturens egna material och förstå olika tekniker för att till exempel bygga en koja. 

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: