Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2020-01-28 15:09 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Taluppfattning - mängd

Innehåll

 

Fokusområde: Taluppfattning-Mängd 

 

 

 

Bakgrund: Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Forskning talar positivt för att barn bör utveckla goda kunskaper och färdigheter i matematik gällande bland annat taluppfattning, där mängd är en del av lärandet. I läroplanen för förskolan står det även att utbildningen ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva den omvärld de lever i. Vi har börjat kolla nuläget i gruppen och barnen räknar gärna men det varierar hur långt de vill räkna beroende på vilket barn som räknar. 

 

 

 

Syfte: Se läroplansmålen.

 

 

 

Målkriterier:

 

 

 

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kunskap om:

 

 

 

 • Namnge tal kopplat till olika mängder.
 • Ramsräkna från minst 1 till 10.

 

 

 

För och efter bedömning: 

 

I för och efter bedömningen utgår vi från givna frågor och utmaningar.

 

 • Hur många bilar har du framför dig?
 • Vilka siffror finns på garagen? (1-5)
 • Kan du sätta lika många bilar som siffran i garaget? (1-5)
 • Vilka siffror finns på garagen? (5-10)
 • Kan du sätta lika många bilar som siffran i graget? (5-10)
 • Vilket garage har mer/mindre antal bilar på sig? (jämför 2 st)

 

 

 

 

 

Arbetssätt: Undervisningen kommer utgå från Learning study- som är baserad på en vetenskaplig teori det vill säga variationsteori. Lärandeobjektet för undervisningen kommer vara mängden. Undervisningen kommer att varieras så att ett lärande blir möjligt. Undervisningen kommer bedrivas så att barnen ibland delas in i olika gruppkonstellationer eller så kommer barnen undervisas en och en beroende på aktiviteten.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: