Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Activity time

Skapad 2020-01-28 15:12 i The English School Gothenburg Fristående förskolor
Förskola
Through fun activities, develop independence, the will to learn and self esteem.

Innehåll

Planning Template

Goals- Lpfö18

- What goals from the curriculum do we want to work towards?

See below

- why these goals? We feel it is important that children feel safe and content during their time in preschool, only then can they develop. We want them to develop according to their own ability. We also want to ensure that the children enjoy the activities and develop through play. We feel that independence make children grow and strengthens their self esteem.

Purpose/Reason behind the topic
- what do we want to achieve when working on this? We want the children to develop through fun activities but also to grow more independent and grow confidence in their own abilities.

- what are the children interested in? Exploring new and old materials.

Activities

- How are we going to reach the goals? By working on our daily routines and also providing a variety of different, new and previously explored materials. Trying to give a sense of confidence in their own abilities.

- What activities are we planning to reach our goals? We make a plan every week with different activities, document and evaluate how the activities have worked, we then plan according to the previous weeks evaluation.

Pedagogical documentation

- How can we involve the children in their own documentation? We take pictures and show the children the pictures.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: