👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid- en resa i rymden

Skapad 2020-01-28 15:14 i Karlbergs skola Stockholm Grundskolor
Tema tid.
Grundskola F Svenska NO (år 1-3) Bild Matematik
Nytt år. Månader. Årstider. Hur hänger det ihop? För att få veta det behöver vi ge oss ut i rymden. Vi tittar även på djur och natur under de olika årstiderna.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Månader och årstider (hur naturen förändras under ett år)

Jordens omloppsbana och vårt solsystem

Hur gör djuren under de olika årstiderna

 

Hur ska vi arbeta?

Vi tittar på film

Vi läser/lånar böcker

Vi gör egna illustrationer som vi filmar i appen Clips

Vi skriver

Vi uppmärksammar naturen och djuren under de olika årstiderna

Vi utforskar relationen mellan vatten, is och snö

 

 

Vad ska du lära dig?

 • Vilka som är våra årstider

 • Hur blir det årstider?

 • Jordens omloppsbana

 • Årets månader

 • Om naturen och några svenska djur under olika årstider
 • Om vatten, is och snö

 

 

Filmer:

Nyfiken på rymden – jorden, solen och månen

Himlakroppar och planeter! -Sol, måne och jord

Jordens rörelser

Rymden, människan och satelliter – Förste svensken i rymden

De fyra årstiderna

Vi lär oss om: Hur djuren klarar vintern

Vi lär oss om: Våra årstider

 

Tips till vårdnadshavare:

-öva klockan. Börja med hel- och halvtimme.

-prata om veckodagarna, månader och år.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -