Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan hel och åk 1

Skapad 2020-01-28 15:31 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Klockan hel och halv åk 1
Grundskola 1 Matematik
Vi jämför den analoga och den digitala klockan. Vilka skillnader finns mellan dem? Dag-, kvälls-, och nattid. Var kan vi hitta exempel på de olika klockorna? När är det bra att kunna klockan? Hur lång tid tar olika göromål? Vi uppskattar och gör jämförelser.

Innehåll

Vad

- klockan, analog tid, hel och halv timme 

- mäta, uppskatta och jämföra tid

-Årets månader och årstider.

- Ordningstal.

Hur

- En diagnos innan arbetsområdet startar (hel- och halvtimmar på ett arbetsblad).

Genomgångar i halv- och helklass där urtavla, timvisare, minutvisare, sekundvisare gås igenom. 

-Vi övar tillsammans på undervisningsklockor och i www.elevspel.se klockan.

- Tillverka din egen klocka. 

- Gemensamma reflektioner och jämförelser hur lång tid olika göromål tar. 

Mål 

Du ska kunna:

- Läsa av klockans hela och halva timmar på en analog klocka.

- Rita in korrekta visare hel- och halvtimmar. 

 

- uppskatta tid t.ex. ungefär hur länge är en minut eller 10 minuter?

- jämföra tid t.ex. hur lång tid är det mellan kl.7 och kl.10

-Årets månader samt ordningstal.

 

Utmaning: 

- Utifrån resultaten på  fördiagnosen ges eleverna möjlighet att arbeta på fler nivåer; kvart i/ kvart över, tio i/ tio över osv. 

Redovisning: 

Efter genomgånget arbetsområde gör du om diagnosen hel- och halvtimmar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningen gäller

1
2
3
Matematik tid:
Förmågan att mäta tid
Du kan med hjälp läsa av hel och halv timme på en analog klocka.
Du kan på egen hand läsa av hel och halv timme på en analog klocka.
Du kan på egen hand läsa av hel och halv timme, samt kvart i och kvart över på en analog klocka.
Matematik tid:
Förmågan att uppskatta tid
Du kan med lite hjälp uppskatta hur lång tid en aktivitet varar.
Du kan uppskatta hur lång tid en aktivitet varar. Du vet att en minut är 60 sekunder.
Du kan uppskatta hur lång tid en aktivitet varar. Du vet att en minut är 60 sekunder och att en timme är 60 minuter.
Matematik tid:
Förmågan att jämföra tid
Du kan med hjälp jämföra hur lång tid det är mellan två händelser. T.ex. hur lång tid det är mellan kl. 7 och kl.10. Du förstår att det handlar om timmar.
Du kan på egen hand jämföra hur lång tid det är mellan två händelser. T.ex. hur lång tid det är mellan kl. 7 och kl.10. Du vet att det är 3 timmar.
Du kan på egen hand jämföra hur lång tid det är mellan två händelser. T.ex. hur lång tid det är mellan kl.7 och kl.halv 11. Du vet att det är 3 och en halv timme.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: