Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vallhalla slöjd åk3 2020

Skapad 2020-01-28 15:37 i Vallhallaskolan Oskarshamn
Grundskola 3 Slöjd
I årskurs tre får eleven sin första kontakt med ämnet slöjd. Det innebär att vi kommer att arbeta mycket med grundläggande kunskaper, säkerhet, ordning och reda. Prova på de enklare verktygen och metoderna att bearbeta och dekorera trä med. Vi lär oss att använda symaskin samtidigt som vi provar olika garntekniker. Vi tar reda på vad det är för material i t.ex. våra kläder, vem som odlar/tillverkar och hur det påverkar människor och miljö. Vi diskuterar fortlöpande aktuella händelser med kopplingar till slöjdämnet.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form och funktion

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen kommer att innehålla

- Vad verktygen heter och hur de används på ett säkert sätt

- Grundläggande kunskaper om hur du arbetar med en symaskin

- Enkla metoder att arbeta i trä

- Garntekniker

- Materiallära och miljötänk

- Arbete med färg och form

- Olika former av skriftliga och muntliga redovisningar av ditt arbete

Visa vad du lärt dig

Eleven visar sina kunskaper genom att:
- Komma med idéer till sitt arbete
- Tillverka föremål i olika material med hjälp av redskap, verktyg och maskiner
- Delta i samtal och olika typer av utvärderingar som rör processen och det färdiga arbetet

Tidsram

Arbetet pågår under hela läsåret.

Bedömning

Se Oskarshamns kommun skriftliga omdömesmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: