Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi 7G2 VT 2020

Skapad 2020-01-28 15:50 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundläggande kemi
Grundskola 7 Kemi
Momentet handlar om grundläggande kemi och syftet är att ge eleverna förståelse för vad ämnet kemi handlar om och hur det kan användas både till vardags och i specialiserade sammanhang. För mer utförlig information se planering på classroom

Innehåll

Mål:

Eleven ska efter momentet kunna:

 

Arbeta säkert i kemisalen genom att känna till och tillämpa de regler som gäller, aktivt delta vid riskbedömningar och kunna de vanligaste varningssymbolerna (prov och hemlapp)

 

Planera, genomföra och dokumentera laborativt arbete

 

Förstå, förklara och tillämpa följande begrepp:

Atomer (och atommodell)

Molekyler

Grundämnen och kemiska föreningar

Periodiska systemet, kemiska tecken

Kemiska reaktioner

Fysikaliska omvandlingar, värme

Kemiska formler och reaktionsformler

Joner och jonföreningar

Blandningar

Separationsmetoder

 

 

 

Matriser

Ke
Grundläggande kemi 7G2

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtal och diskussioner
Deltar i klassrumsdiskussioner så att diskussionerna till viss del förs framåt
Kunskaper och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper. Viss användning av kemins begrepp
Eleven har goda kunskaper. Relativt god användning av kemins begrepp
Eleven har mycket goda kunskaper. God användning av kemins begrepp
Resonemang om kemiska processer
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang Visar på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Visar på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Visar på komplexa kemiska samband i naturen

Naturvetenskapliga undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Säkerhet
Eleven känner till rådande säkerhetsregler och följer lärarens riskbedömningar. I undersökningarna använder eleven utrustningen på ett säkert sätt.
Slutsats
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till naturvetenskapliga (fysik, kemi och biologi) modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Resonemang om resultat
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. t.ex. förklarar varför felkällan kan påverka resultatet.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation/struktur
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: