Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unga reportrar

Skapad 2020-01-28 16:21 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 Geografi Svenska Samhällskunskap
Reportage: Tävlingen "Unga reportrar" (SO och svenska).

Innehåll

Vi ska under några veckors tid arbeta med ekologisk hållbarhet. 

Under arbetets gång:

 • Filmer
 • Genomgångar
 • Läsning i geografiboken
 • Informationssökning
 • Skriva reportage eller bildtext

Arbetet kommer att innefatta att du enskilt eller i grupp ska skriva ett reportage, eller ta ett fotografi med tillhörande bildtext, enligt de tävlingsregler som vi skall följa för att delta i tävlingen Unga reportrar.

Arbetet bedöms löpande under lektionstid i hur väl du deltar i de olika aktiviteterna och uppgifterna under lektionerna, samt efter avslutat arbete genom de slutuppgifter som skall ligga till grund för tävlingen. De elever som vill får ställa upp i tävlingen genom att skicka in sina färdiga slutuppgifter.
Du kommer att få en bedömning i geografi och svenska, men även till en liten del i samhällskunskap. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Sh Ge
Visad kunskap inom arbetsområdet

Visad kunskap

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Visad kunskap:
Du har inte nått godtagbara kunskaper inom området än.
Du visar godtagbara kunskaper inom området.
Du visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: