Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trossen planering Skärgårdsstads förskolor

Skapad 2020-01-28 17:39 i Skärgårdsstads förskola Österåker
Förskola
Mall för planering

Innehåll

Skärgårdsstads förskola Trossen 28/1-19

 

Varför

Läroplansmål

 Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer

och förståelse för värdet att leva i ett samhälle präglat av mångfald.Vi kommer att arbeta med många av läroplansmålen.

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

 vi vill utveckla barnens acceptans, förståelse och respekt för variationer genom att titta på olika djur i (Sverige,) men nu går vi vidare  både miljö-och sociala aspekter och språkliga variationer(modersmål)Vi är nu på väg i barnens hemspråksländer. barnens inflytande kommer med att vi startade projktet med att ställa frågor om vad de vill veta om deras hemspråksländer. Vi kommer att gå vidare till Frankrike, Rumänien, serbien, Polen och England-

Var

(rum, plats, situation)

 Vi kommer att fortsätta att jobba i 4 smågrupper och tillsammans med barnen gå igenom deras frågor

Hur ( metod)

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

 Vi sitter på tisdagar och går igenom barnens frågor så vi är förberedda på vad vi ska göra när vi har vår grupp på Onsdagar. 

Vi gör flaggor, tar reda på hur man säger hej i respektiva länder.

 

När

Tid för genomförande

 På onsdagar när vi har vår grupp på förmiddagen. försöker om vi hinner låta de barn som missar ta igen det.

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

 Pedagogerna på avdelningen. Vi försöker variera undervisningen så att barnen får göra olika saker i olika moment som de vill veta svaren på.

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

 Barnens är väldigt intresserade när vi jobar med världen. de kan sitta hur länge som helst och vill veta massor om länderna.

Matriser

Ej namngiven

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: