Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Español 7 - Un día normal

Skapad 2020-01-28 18:29 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vilken tid går du till skolan? Vad gör du en vanlig dag? Vilket är ditt favoritämne i skolan? Hur ofta tränar du? I vår kommer du att få lära dig att berätta om vad du gör en vanlig dag, lära dig klockan, lära dig namn för olika aktiviteter och samtala om varierande ämnen som rör din vardag.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Mål för arbetsområdet är att du ska:

- lära dig fråga och säga vad klockan är

- fråga och berätta om vilken tid något håller på

- kunna berätta om en vanlig dag

- kunna använda viktiga fraser för att föra ett samtal framåt

- kunna använda sambandsord som skapar flyt och struktur i en text

- använda dig av strategier för att bättre förstå en skriven text

 

Hur ska vi arbeta?

-  Inledningsvis, tränar vi på ordförråd kopplat till arbetsområdet genom Quizlet, film och genomgångar.

- Muntliga och skriftliga övningar (bland annat speeddating och parskrivande).

- Aktivt arbete med strategier för att förstå talad och skriven spanska.

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Som elev har du möjlighet att påverka arbetssätt och aktiviteter. Kontinuerlig dialog kring undervisningen förs mellan elever och lärare.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Förutom att du visar dina kommunikativa förmågor på lektionstid, kommer du att få skriva en text där du berättar om en vanlig dag. Hur väl du förstår talad spanska visar du både på lektionstid och vid ett provtillfälle. Muntlig förmåga visas både på lektionstid och i en förberedd intervju tillsammans med en klasskamrat.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

I Classroom finns en löpande planering vecka för vecka. Datum för läxor osv finns i Calender.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: