Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig interaktion 2 och presentation 1

Skapad 2020-01-28 18:54 i Widerströmska gymnasiet Huddinge
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
spanska 3, muntlig presentation om miljö samt diskussion i grupp

Matriser

ModSpa
interaktion och produktion (muntligt)

Inte där än
E
C
A
Formulera sig
I muntliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar du dig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig tydligt
I muntlig interaktion uttrycker du dig begripligt och enkelt. Dessutom väljer och använder du i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion uttrycker du dig relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder du dig fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder du dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: