Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit 5 A, Tal i bråkform

Skapad 2020-01-28 18:55 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Favorit 5 A Kapitel 2
Grundskola 6 Matematik
I det här avsnittet jobbar vi med bråk. Så kommer ni ihåg? Vilken är störst, 2 fjärdedelar eller fyra åttondelar?

Innehåll

Läromedel

Favorit 5a finns i två olika versioner, Bas och Mera. Eleverna får den bok som passar deras nivå bäst. Böckerna är uppdelade i lektioner, varje lektion har två grundsidor som alla ska göra, en "ÖVA" sida som eleverna gör om de hinner och en "PRÖVA" sida som är extra utmanande.

Vi avslutar varje kapitel med en diagnos där du får fundera på vad du kan och vad du behöver öva mer på. 

Mål vi vill uppnå i det här avsnittet

Problemlösning

- Du tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller tal i bråkform.
- Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt.
- Du kan bedöma rimligheten i ett resultat.

Begrepp

Du ska lära dig vad dessa begrepp betyder:

Bråk, blandad form, omvandla och liknämnig.

Metoder

Genomför beräkningar med liknämniga bråk, i addition och subtraktion.

Resonemang

 Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med bråk.

Kommunikation

Du beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt, du beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med bråk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal i bråkform

Behöver stöd
Försöker själv
Godtagbara kunskaper
Högre Nivå
Problemlösning
Begrepp
Metoder
Resonemang
Kommunikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: