Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fisken VT20: Samplanering Naturvetenskapliga experiment-Vatten: Apelsin i vatten

Skapad 2020-01-28 18:57 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Planerade undervisningstillfälle med fokus på Naturvetenskaplig experiment med vatten.

Innehåll

 

Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle: 

Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var

 

Ämne: Naturvetenskaplig experiment-vatten:  Apelsin i vatten

Datum: v.5-7 

Deltagande pedagoger: Dorota, Roula 

 

Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:

Under tiden barnen ska delta i fruktstunden, kommer vi förbereda material som ska användas under aktiviteten: glasburk, apelsin och blodapelsin, vatten, papper och kritor, kniv, hushållspapper, stor skål.  

 

 

Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:

 

Vad:

Vi kommer utforska om apelsiner (med och utan skall) kommer flyta eller sjuka i vattnet. Vi kommer försöka  svara på fråga: Varför apelsinen sjunker/flyter?

  

Hur: 

Vi kommer fylla glasburken med vatten och ställa en hypotes vad som händer om en apelsin läggs in i vattnet. Barnen kommer att rita av sina teorier på pappret. 

Sedan kommer vi genomföra experimentet på ett praktiskt sätt genom att lägga apelsinen i vattnet och reflektera kring barnens hypoteser

(Stämmer det med det du tänkte? Blev det annorlunda? Hur kommer det sig att det blev så?) 

Barnen ska fundera kring vad som kommer hända med apelsinerna om vi skalar de. De får rita sina hypoteser igen på den anda sidan av pappret. 

Sedan kommer vi genomföra experimentet med skalade apelsiner. 

Efter genomförandet kommer barnen få tid att reflektera om vad som gör att apelsiner med skal kan flyta men sjunker utan. Finns det förklaring? 

Barnen får sedan att testa apelsinskals förmåga att flyta genom att lägga på det andra föremål som t.ex. leggogubbar. 

 

Vem:

Alla barn på avdelningen uppdelade i tre mindre, åldersblandade grupper med ca. 6-7 barn i varje grupp. 

När:

På onsdag förmiddag, mellan kl. 9:30-10.30 under v. 5-7.  

Var:

På avdelningen, vid bordet i köket, så att alla barn ska kunna se och aktivt delta i aktiviteten.

Varför:

För att skapa förståelse för att apelsiner med skal flyter eftersom skalen innehåller så mycket luft att det fungerar som en flyttväst i vatten.

Detta i framtiden kan utvecklas till vidare arbetet med densitet. 

 

Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):

Vi kommer både filma och ta bilder under aktiviteten. Barnen kommer vara delaktiga i den pedagogiska dokumentationen genom att berätta och rita av sina hypoteser.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: