Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt nationellt prov i svenska som andraspråk åk 9, delprov A - bedömningsmatris

Skapad 2020-01-28 21:21 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Bedömningen vid provtillfället.
Grundskola 9 Svenska
Det här är bedömningsmatrisen från Skolverket för delprov A (muntligt) av de nationella proven i svenska. Den första matrisen innehåller de olika aspekterna som bedöms i det muntliga provet. Den andra matrisen innehåller helhetsbedömningen, dvs. en sammanfattning av de olika aspekterna.

Innehåll

Matriser

Sv
Nationellt prov i svenska som andraspråk, delprov A (muntligt) - bedömningsmatris

Presentera

E
C
A
Innehåll
Eleven läser sammanfattningen
------------------------------------
------------------------------------
framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med enkla och till viss del underbyggda argument.
framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
visar relativt god anpassning till mottagaren, genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/engagerat sätt.
visar god anpassning till mottagaren, genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk

Leda diskussion

E
C
A
Struktur
fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt
fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt
fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt
återför diskussionen till ämnet vid behov
återför diskussionen till ämnet på ett väl fungerande sätt
gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen

Delta i diskussion

E
C
A
Innehåll
framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument
Kommunikation
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
praktiserar turtagning till viss del
praktiserar turtagning relativt väl
praktiserar turtagning väl
klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
klarar väl att tala tydligt och visa engagemang

Sv
Helhetsbedömning av nationellt prov i svenska som andraspråk, delprov A (muntligt)

F
E
D
C
B
A
Momenten "Presentera" och "Leda diskussion" väger sammantaget lika mycket som momentet "Delta i diskussion".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: