Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Solen

Skapad 2020-01-29 06:27 i Förskolan Kristallen Naturmontessori Väst AB
Förskola
Såhär arbetar vi med Matematik.

Innehåll

På Solen arbetar vi med matematik i planerade undervisnings-aktiviteter som med montessorimaterialet och i samlingen till exempel.

Inne i Tellusrummet har vi material för de äldsta barnen och inne i stora salen finns material för alla åldrar. Detta material är mer konkret och flera övningar är förberedande för matematik som tex det sensoriska materialet.

Vi utmanar även barnen att tänka matematiskt och upptäcka matematik i vardagen tillexempel när de dukar, delar frukt, tar på sig, i lekar inne och ute m.m.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: