Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningslära åk 7

Skapad 2020-01-29 07:46 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 7 Idrott och hälsa
En LPP med tillhörande bedömningsmatris inom området Träningslära för åk 7.

Innehåll

Träningslära åk 7

 

Syfte:             

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.                                                              (Lgr 11, s. 51)

 

Centralt innehåll:

·       Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

·       Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.   (Lgr 11, s. 53)

 

Arbetssätt:

                      Inom arbetsområdet kommer vi att prova olika typer av träning. Vi kommer att arbeta med konditionsträning, styrketräning, rörlighetsträning och explosivitet genom olika typer av träningspass. En stor tyngdpunkt i området kommer att vara de olika komponenterna i ett träningspass och vilka effekter de olika komponenterna får på kroppen. I samband med detta arbetsområde kommer eleverna arbeta med en teoretisk uppgift där eleverna får arbeta kring att planera en uppvärmning som de sedan kommer att genomföra på en idrottslektion.

 

Bedömning:

                      Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

·       Eleven kan på ett (…) fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

·       Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att sam­tala om egna upplevelser och föra (…) underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.      (Lgr11, s. 55)

 

Bedömningen utgår från följande punkter:

·       Aktivt deltagande i undervisningen

·       Förståelse för träningskomponenter och effekter

·       Teoretisk uppgift

 

Uppgifter

 • Planera en uppvärmning

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa: Träningslära åk 7

Ej nått kunskapskraven
E
C
A
Lektionsarbete
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du har inte uppnått detta kriterium.
Deltar aktivt i undervisningen och anstränger sig i de olika momenten. Anstränger sig utifrån sina egna förutsättningar och kan bedriva träningen tillsammans med klasskamraterna i par och grupp.
Deltar aktivt i undervisningen och visar god grundkondition för att kunna prestera genom alla övningar. Visar god förmåga att träna tillsammans med andra och utföra alla rörelser med god säkerhet och kontroll.
Är engagerad och aktiv i undervisningen och är drivande i de olika momenten. Visar en god kondition och kan prestera inom alla aktiviteter. Visar stor säkerhet och kontroll i sina rörelser och kan vara ett stöd för andra i deras träning.
Förståelse för träningens upplägg
 • Idh  E 9
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
 • Idh  A 9
Du har inte uppnått detta kriterium.
Visar viss förståelse för vad i kroppen som tränas vid olika typer av träning. Kan ge flera exempel på hur träning kan bedrivas.
Visar god förståelse för hela träningens genomförande och kan visa på olika träningseffekter för olika typer av träning. Kan använda olika redskap och metoder för att utvärdera olika typer av träning.
Visar en djup förståelse för träningsupplägg och utförande. Kan föra utvecklade resonemang kring olika träningstyper och träningseffekter samt kunna använda ämnestypiska ord för att beskriva detta.
Teoretisk Uppgift
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du har inte uppnått detta kriterium.
Kan göra en planering för en uppvärmning som till viss del når sitt mål.
Planerar en uppvärmning som är anpassad efter individen och som når sitt mål.
Planerar en uppvärmning som ger en allsidig grund och successivt värmer upp kroppen. Uppvärmningen är anpassad efter individen och når sitt mål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: