Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus

Skapad 2020-01-29 08:32 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 4 – 6 Fysik
Hur kan vi se saker som inte lyser av sig själva?

Innehåll

Beskrivning:

I det här området kommer vi att lära oss om hur ljus och om varför vi ser saker. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, läsa texter ur Boken om fysik och Kemi, diskutera innehållet samt se på film. Vi kommer också att genomföra och dokumentera enkla experiment.

 

Konkreta mål:

Efter avslutat område ska du

 • i diskussioner använda de begrepp du lärt dig
 • kunna förklara varför vi ser saker
 • veta vad som menas med en ljuskälla
 • kunna berätta om hur skuggor uppstår och hur ljuset kan studsa och ändra riktning
 • veta något om hur vår syn men även djurens syn fungerar
 • veta att det finns ljus som inte kan se

 

Språklig fokus:

Att du deltar i diskussioner kring ämnet och använder dig av begreppen du lärt dig.

 

Viktiga ord:

ljuskälla

reflekteras

konkav

konvex

skugga

reflex

lins

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: