👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och estetik

Skapad 2020-01-29 08:40 i Förskolan Blynäsviken Vaxholm Stad
Projektplanering för olika områden
Förskola
Ett skapandeprojekt kring språk och estetiska uttryck.

Innehåll

Varför?

Projektet utgår ifrån barnens intresse för att sjunga, dansa, spela instrument och att hitta på berättelser, roliga historier, ramsor och rörelsesånger mm. Språk och kommunikation är även ett av kommunens gemensamma fokusområden.

Vad?

Barnen ska lära sig att de själva kan inta rollen som skapare. De ska få möjlighet att vara i en skapande process tillsammans med några andra barn. Att skapa och omskapa med olika uttryckssätt efter den lilla gruppens intresse. I detta projekt är skapandeprocessen viktigare än ett färdig-skapat resultat.

Hur?

Barnen delas in i smågrupper om 3-4 barn per grupp. Alla grupper har en gemensam utgångsbild som inspiration. Projektet startar med ljudskapande/musik/sång.

När? Var? Vem/Vilka?

Projektet erbjuds förmiddagar, alternativt mellan vilan och mellis, ca 1 ggr/v och grupp. Alla barn på avdelningen deltar i varsin liten grupp.

 

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:
Dokumentationen sker med hjälp av olika digitala verktyg av medskapande pedagog.

 

Utvärdering tillsammans med barnen:

Projektet utvärderas genom en 'revisit' då vi går tillbaka till inläggen på lärloggar för individ och grupp i Unikum mm. och tittar på bilder och läser om vad vi gjort. Vi ställer öppna frågor till barnen t.ex. om hur de upplevt projektet, vad de lärt sig och om de vill utveckla något. Utvärderingen dokumenteras på gruppen i Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18