Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokväskan, barns inflytande, blå-röd

Skapad 2020-01-29 08:40 i Rådmansö förskola Norrtälje
Förskola
Barnen ges möjlighet till inflytande över sin vistelsetid och därmed påverka förskolans utbildning.

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?   

Barnen är väl bekanta med "bokväskan" då vi har använt oss av den under längre tid på förskolan.

Varje barn utgår från sitt eget intresse och förmåga där pedagogen stöttar utifrån varje barns behov.  

 

Syfte och mål      

Vi vill ge det enskilda barnet möjlighet till;

att bli lyssnad på,

att få stöd i att uttrycka sin åsikter och tankar,

att lyfta etiska dilemman och livsfrågor,

att utveckla sin förmåga och vilja att ta ansvar för såväl sina egna handlingar som för förskolans miljö och utöva inflytande i förskolan. 

 

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan  

Att utveckla/förstå sina egna och andras behov, känslor, åsikter och möjlighet till inflytande.

Att alla kan påverka sin situation och detta genom att uttrycka sig och diskutera med sina medmänniskor. 

 

Vi har nått målen när

Barnen visar ett ökat ansvar för sin och andras vardag genom att visa hänsyn mot varandra,

städa undan efter sig,

deltar i olika aktiviteter och interagera med flera olika kompisar,

samt uttrycker sina egna önskningar och sin vilja. 

 

Genomförande  

Vi använder oss av bokväskan där barnen får ett reellt inflytande på innehåll i utbildningen genom att välja en bok hemifrån som de sedan presenterar och berättar om för sina kompisar.

Olika dilemman lyfts (beroende på innehåll), vi reflekterar tillsammans över vad som berättas i boken och lyfter frågor som; hur känns det där? Hade man kunna gjort på något annat sätt? Finns det något rätt eller fel?...

Här ges varje barn möjlighet till att ge sin tanke, bild och åsikt. Att gemensamt få prata om olika uppfattningar och känslor.

 

Dessa undervisningstillfällen sker vid planerade lässtunder där bokväskan presenteras. 

Vi delar barnen i två grupper där en pedagog i vardera grupp ansvarar för att stötta vid presentationen av bokväskan.

Pedagogerna ser till att alla barn får med sig Bokväskan hem. Att barnet får presentera sin bok, berätta utifrån sin egen förmåga, att boken blir uppläst av en pedagog samt möjlighet till att reflektera kring boken.

 

Inför undervisningstillfället ser pedagogerna över dokumentationsunderlag och att platsen där lässtunden skall äga rum är inbjudande och städad.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: