Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 7

Skapad 2020-01-29 08:52 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi ska i åk 7 fokusera på tre religioner som har en hel del gemensamt nämligen judendom, kristendom och islam. Vi kommer prata om hur religion påverkar de som tror, hur det påverkar samhället i stort och jämföra de olika religionerna med varandra.

Innehåll

Syfte:

Vi kommer under veckorna 5-8 arbeta med tre av världsreligionerna för att du ska få chansen att lära dig mer om just de tre religionerna. Syftet är också att du ska få möjlighet att analysera och fundera över hur religion påverkar både individ och samhälle.

 

Arbetsgång:

 • Vi kommer att ha en hel del genomgångar och se några faktafilmer.
 • Vi kommer börja med att prata om vad religion är och gå igenom de tre religionernas gemensamma historia. 
 • Vi kommer också gå igenom religionerna var och en för sig och arbeta med att ta ut fakta om vardera religion.
 • Vi kommer som stöd använda oss av ett rutsystem där du själv kommer samla faktakunskap.
 • Vi kommer att avsluta med att göra en jämförelseuppgift där du får visa faktakunskap och också förmåga att analysera religioner och deras specifika drag.

 

Inför varje vecka kommer det ligga en planering för vad vi ska göra under veckan i teams. Den hittar du om du går in i ditt klassteam, väljer SO mappen och tittar under filer. Där kommer jag också lägga upp t.ex. genomgångar och andra dokument som du kan ha hjälp av i ditt arbete. 

Rutsystemet kommer jag att lägga upp som en uppgift i teams så du kan skriva direkt i det.

 

Hur dina kunskaper kommer bedömas:

Dina kunskaper bedöms som vanligt kontinuerligt i alla undervisningssituationer och samtal. Dessutom kommer dina kunskaper bedömas i den avslutande reflektionen där du kommer få visa både faktakunskap och analysförmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kunskapskrav Religion åk 7 moment 1

Förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. Förmåga att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället. Förmåga att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

E
C
A
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: