Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse med matris - franska

Skapad 2020-01-29 08:54 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Underlag för bedömning av diagnoser i läsförståelse, franska.

Innehåll

Bedömningsunderlag för läsförståelse i franska finns i matrisen.

Matriser

M2
Matris för läsförståelse i franska

Förstå och tolka innehållet i olika slags texter samt återge information på svenska och franska

  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Du är inte där ännu...
E
C
A
Förståelse - ordförråd
Du har lärt dig franska ord och uttryck som underlättar din förståelse och du kan sätta in passande ord i meningar för att ge ett sammanhang.
Du kan inte förstå innehållet i enkla texter om vardagliga ämnen och du kan inte hitta/använda ord som passar in i meningar för ett betydelsefullt sammanhang.
Du kan förstå de mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga ämnen. Du kan hitta/använda några ord som passar in i meningar och ger dessa ett sammanhang.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Du hittar/använder flera ord som passar in i meningar och ger dessa ett sammanhang.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Du kan till största delen hitta/välja ord som passar in i meningar och ger dessa ett sammanhang.
Förstå och återge innehållet i texter
Du visar att du har förstått frågan och du hittar svar som passar i sammanhanget. Dina svar kan vara på svenska, men de visar ändå att du har förstått det du har läst, men att du kanske inte kan uttrycka dig på franska.
Du kan inte visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet eller med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förstå frågor på franska och kunna skriva svar på franska
Du kan förstå skrivna frågor på franska och du kan skriva svar som passar. Du kan ge dina svar på franska.
Du kan inte välja bland texter av enkel karaktär från olika medier eller med viss relevans använda det valda materialet i egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i egen produktion och interaktion.
Strategier för läsförståelse
Du kan använda dig av en eller flera metoder för att förstå helhet och detaljer i olika texter, genom att till exempel jämföra engelska ord med de franska och på så sätt lättare förstå det du läser.
  • M2
Du kan inte välja eller använda dig av någon strategi för att underlätta din förståelse av innehållet i texterna.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna, kan du välja och använda dig av någon strategi för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna, kan du i viss utsträckning använda dig av strategier för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna, kan du i viss utsträckning använda dig av strategier för läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: