Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samplanering för språkundervisning

Skapad 2020-01-29 08:59 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Samplanering för språkundervisning

Innehåll

Samplanering för Språkundervisning

 

Varför

Läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter, samt utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd och förmågan att leka med ord. Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler.

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

undervisning i språk och kommunikation 

Var

(rum, plats, situation)

Vi kommer att arbeta i mindre grupper med ca 7-8 barn tillsammans med en pedagog en dag i veckan. Ibland kommer undervisningen att ske i helgrupp på samlingen. Undervisningen kommer att ske både inomhus och utomhus, planerade och spontana tillfällen.

Hur

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Vi kommer dels att använda oss av Väpplarna samt Bornholmsmodellen och utgå från Tallsättras tema och projektplan - Hållbar utveckling samt Läslyftet .

Vi kommer att utgå från barnens nyfikenhet och intresse.

Planerade aktiviteter: inleda språktemat med att Rimma: rimsaga, rimma med bilder,lyssna och rimma. Vi kommer att fortsätta med att sätta ihop ord och dela ord. Målet med det är att barnen ska få möjlighet att utveckla större ordförståelse och språkförståelse .

När

Tid för genomförande

30-60 minuter planerad undervisning en gång i veckan och under spontana tillfällen under veckan.

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

Vi kommer att ha ett ansvarsområde var. Marie tar ansvar och planerar för matematik, Mickis Naturvetenskap och teknik och Lina språk.

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

Gång 1: Vi har arbetat i smågrupper där barnen fått använda rimkort och hittat på egna rim (Väpplarna). Vi har arbetat med sammansatta ord. Vi har arbetat med stavelser där barnen klappar sina namn efter antal stavelser.

Vi läser dagligen böcker på lässtunden och samtalar kring böcker och dess innehåll för att väcka ett intresse för språket och utveckla barnens ordförråd.

Vi ser att barnen har börjat rima mycket spontant och leka med ord. Intresset för böcker är stort och vi upplever att barnen uppskattar våra sagostunder och har ofta med sig egna böcker. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: