Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT -20 Hållbar utveckling GS

Skapad 2020-01-29 09:08 i Öjersjö Storegård Partille
Grundsärskola 5 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Att förstå hur världen fungerar och hur man som människa kan spara på Jordens resurser är viktigare nu än någonsin. Ingen är för liten för att hjälpa till! Du kan göra det genom att förstå bakgrunden till att vår planet mår dåligt och genom att exempelvis sopsortera i skolan och hemma och lämna vid återvinningsstationen. Tillsammans kan vi hjälpa vår planet!

Innehåll

Hur ska jag jobba?

* Jag ska lära mig hur jag ska sortera skräp. Jag ska också lära mig vad som kan tillverkas av det jag sorterat och att det sparar energi.

* Jag ska göra studiebesök på återvinningscentralen, panta flaskor, besöka affärer och köpa någon vara där förpackningen är av återvunnet material, t.ex en petflaska.

* Jag kommer att titta på filmer som handlar om återvinning och vad som kan skapas av det återvunna. Jag kommer också att använda återvinningsmaterial  när vi har bild/skapande.

* Jag kommer att få lära mig nya ord kring hållbar utveckling.

 

Vad kommer att bedömas?

* Hur jag är med och diskuterar på lektionerna och uttrycker mina åsikter.

* ett prov med bildstöd där jag kan visa vilka faktakunskaper jag fått.

* Mitt deltagande i sopsorteringen i skolan och hemma.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Klimatförändringar och olika förklaringar till dessa.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner
  Sv  1-6
 • Hur texters avsändare påverkar innehållet, till exempel i tidningsartiklar och i sökträffar via sökmotorer på internet.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
  SO  E 6
 • I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: