Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT -20 Hållbar utveckling TS

Skapad 2020-01-29 09:28 i Öjersjö Storegård Partille
Grundsärskola 6 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter
Att förstå hur världen fungerar och hur man som människa kan spara på Jordens resurser är viktigare nu än någonsin. Ingen är för liten för att hjälpa till! Du kan göra det genom att förstå bakgrunden till att vår planet mår dåligt och genom att exempelvis sopsortera i skolan och hemma och lämna vid återvinningsstationen. Tillsammans kan vi hjälpa vår planet!

Innehåll

Hur ska jag jobba?

* Jag ska lära mig hur jag ska sortera skräp. Jag ska också lära mig vad som kan tillverkas av det jag sorterat och att det sparar energi.

* Jag ska göra studiebesök på återvinningscentralen, panta flaskor, besöka affärer och köpa någon vara där förpackningen är av återvunnet material, t.ex en petflaska.

* Jag kommer att titta på filmer som handlar om återvinning och vad som kan skapas av det återvunna. Jag kommer också att använda återvinningsmaterial  när vi har bild/skapande.

* Jag kommer att få lära mig nya ord kring hållbar utveckling.

 

Vad kommer att bedömas?

* Hur jag är med och diskuterar på lektionerna och uttrycker mina åsikter.

* ett prov med bildstöd där jag kan visa vilka faktakunskaper jag fått.

* Mitt deltagande i sopsorteringen i skolan och hemma.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.
  KOM  4-6
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  4-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst och sjukvård samt fritids- och kulturutbud i närsamhället. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
  VAA  4-6
 • Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.
  VAA  4-6
 • Information i såväl digitala som andra medier.
  VAA  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.
  VAA  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  4-6
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  4-6
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  4-6
 • Risker i närmiljön, till exempel kemikalier.
  VEU  4-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  4-6
 • Hur datorer används och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring, till exempel tangentbord och skärm.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och om hur risker i närmiljön kan undvikas.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: