Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material

Skapad 2020-01-29 09:41 i Hamburgsundskolan Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi möter många olika typer av material i vår vardag som går att använda till många olika saker. Vi ska undersöka och ta reda på vad olika material är gjorda av och hur de kan sorteras och användas. Samt hur olika material har använts genom historien.

Innehåll

Mål 

Ge eleverna kunskap om olika materials egenskaper och användning.

Hur man genom ansvarsfullt användande av material kan spara på jordens resurser och bidra till minskad miljöpåverkan.

Hur olika material har använts genom historien. 

Undervisning 

Vi kommer att undersöka olika saker i vår omgivning och ta reda på vad dessa är tillverkade av för material. Vi kommer också att tillverka eget papper. Eleverna kommer att få se filmer om olika material och lära om hur materialet framställs och används och hur de har utvecklats genom tiden. Det kommer att skrivas fakta texter om olika material.

 

Bedömning

Eleverna kommer bedömas på om de kan:

 

- beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

- beskriva olika materials egenskaper

 

- redogöra för olika materials användningsområden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: