Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria. Antikens period/fokus Grekland

Skapad 2020-01-29 09:59 i Österledskolan Halmstad
antikens litteratur
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi lever i en modern utvecklad värld här i Europa vad det gäller samhälle, människa och kultur. Men var började det?

Innehåll

Hur har dåtiden format oss i vår utveckling i att läsa, tala och skriva? Ordet "kultur"...vad betyder det? Och allting som har med kultur att göra som t ex dans, berättelser, sång och musik, poesi, teater, film och böcker och mycket mer...!? Tror du att detta idag är nåt nytt? Vi får väl se ...=)?

 • Vi kommer att arbeta med texthäften med berättelser och frågor kring Antikens period. Texternas innehåll samt även utformningar ibland kan leda till frågor, samtal och förhoppningsvis diskussioner. Speciellt i jämförelse med vår moderna tids kultur osv. Ibland enskild läsning, ibland högt. 
 • Vi kommer att ha genomgångar i form av föreläsningar där fakta och information noteras och där du ska träna på att anteckna. Studieteknik och minne. 
 • Ibland kommer vi att resonera i basgruppsform, ibland arbetar du enskilt. Ibland kanske du får text att läsa hemma för att vara förberedd till efterföljande lektion.
 • Du ska skriva flera av dina egna svar och reflektioner på Classroom så att du har det samlat till ev förberedelse genomgångar/efterreflektioner. 
 • Begrepp vi hanterar noteras på egen hand genomgångar men kommer även att finnas på Classroom för bearbetning. 
 • Tidsperspektiv; ca 12 lekt... kan justeras.
 • Examination (hur påvisa dina kunskaper om Antiken?): Skriftligt prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: