Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sexårsgruppen - De blivande Fritidsbarnen

Skapad 2020-01-29 10:40 i Framtiden | Förskola & Fritidshem Fristående förskolor
Förskola
På eftermiddagen, direkt efter maten, samlar vi de blivande 6-åringarna och går upp på Fritidshemmet.

Innehåll

Till hösten börjar de äldsta barnen förskoleklass och för att förbereda dem för detta går vi på eftermiddagen upp på fritids. Där bekantar vi oss med de olika rummen, vad som finns att göra och vilka regler som gäller. Varje gång har vi också en uppgift att göra, utefter barnen behov, med Framtidens terminsplanering som bas. Att lyssna på andra, berätta i grupp och ta demokratiska beslut är saker vi övar på. 

Barnen blir på vårterminen placerade vid samma bord under lunchen, detta bl.a. för att stärka gruppsammanhållningen och gemenskapen. Så småningom kommer de även att få gå upp få fritidshemmet på eftermiddagarna, samt följa med på fritidsutflykter. 

Uppgifter

 • Bokstäver i trolldeg

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: