👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samplanering Luna 20.01.29 sortering med babblarna

Skapad 2020-01-29 11:21 i Luna förskola Österåker
Förskola

Innehåll

 
Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var
 
Ämne: sortering med babblarna 
Datum: 2020-01-29
Deltagande pedagoger:

Reem, Agnieszka

 
Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:

Pedagoger förbereder babblarna, A4 ritpapper färgat, olika föremål till sortering

 
Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
 
Vad: barnen har möjlighet att sortera föremål efter färger tillsammans med hjälp av babblarna. Vi räknar tillsammans och nämner föremål. 
 
Hur: Vi tar fram babblarna med ritpapper och olika föremål. Babblarna visar och hjälper barnen hur man sorterar och räknar föremål. Vi räknar på svenska, polska, engelska och arabiska
 
Vem: alla barn i lag 4 tillsammans med pedagoger.
 
När: 30.01.2020 kl 9.30
 
Var: samlingsrummet
 
Varför: vi har sorterar med barnen förut. Vi upplever att de inte klarar det ännu. Vi tar fram mer spännande föremål som lockar barnen till aktiviteten. 

Sortera hjälper barnen att strukturera sin verklighet och leder till upptäckter av föremåls egenskaper och relation till varandra" (Citat ur små barns matematik ).

 
Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):

Vi tar bilder.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18