👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hämnd

Skapad 2020-01-29 13:13 i Milnergymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Svenska
Vi ska nu arbeta med temat hämnd. Hämnd är ett klassiskt tema i litteraturen och vi ska nu titta på detta lite närmre de kommande veckorna.

Innehåll

Tema Hämnd med inriktning på utredande skrift

 

Planering svenska 2 Bf 2 vt-20

 

Den här perioden kommer vi att arbeta med både litteratur och att utreda i skrift parallellt med varandra. Tema för perioden är hämnd. Ett klassiskt tema som återkommer i olika typer av litteratur lång tid tillbaka. Du kommer att möta texter så långt tillbaka som antiken och fram till vår tid där hämnd är det centrala temat. Förutom texter av olika slag kommer du även att få arbeta med vokabulär som är grundläggande för att tala om litteratur, samt att bearbeta olika texter i både samtal och skrift. Fokus kommer att ligga på skrivandet och att kunna använda utomstående källor, källhänvisa och skriva källförteckning. 

 

Du kommer att bli bedömd på följande uppgifter den här perioden:

Referat av tidningsartikel

Muntlig diskussion kring noveller

 Uppsats: Essä tema hämnd

Dag/

Vecka

Onsdag

Fredag

5

Föreläsning om de litterära epokerna: Varför delas litteratur in i olika litterära epoker? Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika epokerna? Olika “vågor” i samhället.


Bakgrund till Iliaden och Odysséen 


Litterära termer


Tankekarta + Diskussion: Vad betyder ordet hämnd?

Introduktion av temat Hämnd

 

Bakgrund till Iliaden och Odysséen 


Litterära termer


Tankekarta + Diskussion: Vad betyder ordet hämnd?

 Vad var typiskt för Antiken + djupare genomgång för att öka förståelsen för Medea och Odysséen. 


Läsa utdrag ur Medea, svara på frågor och diskutera texten.

6

På egen hand läsa ett utdrag ur Odysséen och arbeta med givna frågor. 


Kort diskutera frågorna kring Odysséen

Läsa Syndafallet

Genomgång av Medeltiden (Europa v.s. Norden)


Läsa sidorna 76-78 och arbeta med frågorna 1-4 på sid. 79


Kännetecken för isländska sagor (Svenska impulser 2 s. 87).

7

Medeltiden: Vikingatiden och Isländska sagor (4.22) https://www.youtube.com/watch?v=TNLlyUz8qGA 


Läsa och diskutera utdrag ur Njals saga “Gunnar på Lidarände - en fredlös hjälte” i Svenska impulser 2 s. 83-86.
Genomgång av Realismen


Författarporträtt av Dumas

8

SPORTLOV

SPORTLOV

9

Börja titta på Greven av Monte Christo (2h 14 min)

 

Fortsätta titta på Greven av Monte Christo (2h 14 min.)

Koppla Greven av Monte Christo till realismen och till temat hämnd

10

Läsa och referera artikel:

Hämnden är ljuv?


Källkritik och källhänvisning i samråd med bibliotekarie


Lyssna på och diskutera Annika Norlins låt Allt som är ditt från 2007

samt Timbuktus Resten av ditt liv


Arbeta med noveller och skönlitterärt utdrag: En lysande framtid (1987),  Män som hatar kvinnor (2005), Fulet (2009) och Bröllop (2011)


Resonera kring de texter vi har läst de senaste fem veckorna - Varför/ varför fungerar  inte dessa verk idag?


Finns det några senare böcker/filmer/musik som påminner om dessa texter (Tänk tema)? På vilket sätt?


Påbörja skrivuppgift! 

11

Avslutande skrivuppgift

Avslutande skrivuppgift

12

Avslutande skrivuppgift

Avslutande skrivuppgift

13-14 

PRAKTIK

 

15

PÅSKLOV

 

16-17

PRAKTIK