👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

- Järnåldern, Vikingatiden och Asatron

Skapad 2020-01-29 13:42 i Fyllingeskolan grs Halmstad
Grundsärskola 4 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vi ska lära oss mer om sista perioden av forntiden som är järnåldern. Slutet av järnåldern kallas för vikingatiden. Vi kommer även lära oss mer om nordisk mytologi, Asatron.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

Vi arbetar med Analysförmåga, kommunikativ förmåga, procedurförmåga och begreppslig förmåga

Du kommer utveckla din kunskap om järnåldern, vikingatiden och Asatron.

Undervisning:

Vi återkopplar till vad vi kommer ihåg ifrån tidigare arbete med forntiden.

Vi jobbar med förförståelse genom att skriva upp och prata om ämnesspecifika ord och begrepp.   

Vi ser på filmer, studerar olika faktatexter, läser skönlitterära texter och skriver gemensamma texter. 

Vi arbetar gemensamt med tidslinjer och tidsbegrepp.

Vi kommer att titta på Odens rike och diskutera innehållet.

 

 

Kunskapskrav och bedömning:

Du blir bedömd genom att du visar förmåga att:

  • söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

  • återge delar i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  • redovisa muntligt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
    SvA  1-3
  • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
    SO  1-3