👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt ledarskap, teorier

Skapad 2020-01-29 13:58 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Pedagogik
Hur ska vi göra när vi lär ut och när vi leder? Ska vi bestämma eller lära tillsammans? Vad finns det för teorier kring detta?

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

 När vi leder andra finns det många olika sätt att göra det på. Vilket sätt är det som leder till lärande och varför?
Genom detta område får du ökad förståelse för hur olika sätt att leda kan kategoriseras, vilka sätt som är bra och vilka sätt som vi ska undvika. Allt baserat på forskning.

 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

 Vi använder praktiska exempel och vi fokuserar på tre praxisteorier (Mognadsteori, Behavioristisk teori, Samspelsteori).  Vi utgår från föreläsningar och skriftligt material på Classroom.

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Skriftlig inlämning samt klassrumsdiskussioner.

(OBS, alla skriftliga inlämningar kan väljas att göra muntligt istället)

Matriser

Ped
Pedagogiskt ledarskap, 100 p, PEDPEG

E
C
A
Eleven beskriver översiktligt ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer. Eleven ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
Eleven beskriver utförligt ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer. Eleven ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer. Eleven ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen