👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva faktatexter

Skapad 2020-01-29 14:23 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 3 Bild Svenska
Du kommer att få planera och skriva olika faktatexter.

Innehåll

Du ska kunna:

 • använda stödord för att planera en text
 • skriva en faktatext med hjälp av stödord
 • dela in din text i stycken
 • rita en bild som kompletterar din text
 • ge enkla omdömen om en kamrats text
 • göra hänvisningar till vilka källor du använt

Undervisning:

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter och titta på typiska drag för textsorten
 • lyssna på fakta genom GOTD
 • göra en gemensam planering med stödord 
 • göra egna paneringar med stödord 
 • skriva en faktatext om djur och sedan en faktatext om något du själv väljer
 • träna ämnsspecifika begrepp
 • titta på olika källor samt diskutera hur säkra de olika källorna är.

Du kommer att:

 • planera en egen faktatext
 • skriva en egen faktatext med hjälp av dina stödord 
 • få och ge enkla omdömen om din och andras texter med hjälp av mallar.
 • förbättra din text efter att ha fått omdömen från kamrater
 • rita bild till din faktatext
 • göra källhänvisningar

Bedömning sker genom:

 • din planering av texten
 • din egna faktatext
 • observationer av när du ger omdömen om andras texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3