👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik

Skapad 2020-01-29 14:38 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 6 – 9
Du ska skapa ett mönster med hjälp av tygremsor

Innehåll

Pedagogisk planering lappteknik

 

Syfte med uppgiften

 

·       Du ska framställa ett mönster med hjälp av lämpliga verktyg

·       Du ska utveckla dina kunskaper där tanke, fantasi och handling samverkar

·       Du ska under arbetets gång beskriva hur du leder ditt arbete framåt med hjälp av muntliga samtal

 

De här förmågorna utvecklar du i ditt arbete

·       Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker

·       Välja och motivera tillvägagångssättet utifrån syftet med arbetet och utifrån syftet med kvalite och miljöaspekter

·       Analysera och värdera ditt arbete

·       Tolka slöjdföremålets kulturella och estetiska uttryck

 

Centralt innehåll

·       Planera en ide med hjälp av lämpliga hjälpmedel

·       Använda de kunskaper i material, tekniker och redskap som du samlat på dig

·       Göra egna skisser men också använda litteratur

·       Redovisa ditt arbete

 

Vad ska du kunna när arbetsområdet är slut

 

·       Göra en egen ide som är svårare än tidigare

·       Följa din planering

·       Redovisa ditt arbete

·       Klara av att bli färdig med ditt arbete

 

Bedömning av arbete

·       Arbetsprocessen – hur du leder ditt arbete framåt för att nå fram till ditt resultat

 

 

 

 

 

 

Matriser

Bedömningsmatris, Slöjd, Lsär 11, åk 7-9

Genomfört arbetsområde.
E
C
A
Formge & framställa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
Hantverkstekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också medverka i att använda olika hantverkstekniker.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt.
Material & tekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Genomfört arbetsområde.
E
C
A
Dokumentationer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet.
Kvalitet, form & funktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven enkla resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Trender & traditioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom bidrar eleven till resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom för eleven enkla resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.