Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 7C, vt-20

Skapad 2020-01-29 15:09 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Planering för konstruktion, teknikhistoria, programmering
Grundskola 7 Teknik
System och delsystem, programmering, teknikens drivkrafter och utveckling.

Innehåll

 • Följande centrala innehåll kommer tekniken i ÅK 7C täcka:
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.     

 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Sprattelgubbe med svängarmar och reglering av svängradier. 

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.     Sid 78-91 

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. Scratch 

 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system. Hur en dator är uppbyggd.

 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. Programmering.

 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning. Film.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bedömning av förmågor i Teknik

Ej uppnått kravet
E
C
A
Förmåga att:
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
Elevenför enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Förmåga att:
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att:
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förmåga att:
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Förmåga att:
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • Tk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Tk
Teknik 7C, vt-20

Rubrik 1

Ej uppnått kravet
E
C
A
Tekniska lösningar
Undersöka tekniska lösningar med viss användning av ämnesspecifika begrepp. Hur enkelt identifierbara delar samverkarför att uppnå ändamålsenlig funktion.
Undersöka tekniska lösningar med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp. Hur ingående delar samverkarför att uppnå ändamålsenlig funktion.
Undersöka tekniska lösningar med god användning av ämnesspecifika begrepp. Hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlig funktion. Visar på andra liknande lösningar
Enkla teknik- och konstruktionsarbeten
Enkla teknik- och konstruktionsarbeten. Pröva möjliga idéer till lösningar. enkla fysiska eller digitala modeller.
Enkla teknik- och konstruktionsarbeten. Pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Enkla teknik- och konstruktionsarbeten. Systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation av arbetet.
Enkla dokumentationer av arbetet. Intentionen till viss del synliggjord.
Utvecklade dokumentationer av arbetet. Intentionen till viss del synliggjord.
Välutvecklade dokumentationer av arbetet. Intentionen väl synliggjord.
Teknikens utveckling.
Enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system förändras över tid i samhället.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system förändras över tid i samhället.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system förändras över tid i samhället.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: