Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan Vt-20 Omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2020-01-29 15:14 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

  • Normer och värden LpFö 2:1
  • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
  • Barns inflytande LpFö 2:3
  • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning

Saltkråkan

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

* förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och  samband mellan begrepp

Nuläge

 Det är stor variation på både intresse och utvecklingsnivå inom matematik i gruppen. Vi använder vardagliga matematiska begrepp, men vill utveckla intresset hos barnen mer. 

Utveckling pågår när barnen

1. kan känna igen och jämföra olika mängder och antal (fler/färre, lång/kort, stor/liten m.m) 

2. får höra oss pedagoger använda fler matematiska begrepp 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vi låter barnen skapa, undersöka och reflektera kring antal, längd, förändringar m.m

Så här ska vi följa upp

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: