👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUSIK

Skapad 2020-01-29 15:36 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR Estetisk verksamhet, ESE
Musik

Innehåll

Innehåll

 • Uppleva musik på olika sätt; sjunga, spela, titta, lyssna, dansa, teckna och känna.

Arbetssätt

 • Eleven är delaktig på olika sätt med att välja musik som vi sedan sjunger. 
 • Vi sjunger sånger som "ligger i tiden" t.ex. julsånger, sånger om årstider osv. 
 • Använder rytminstrument.
 • Eleven får prova spela olika instrument och sjunga i mikrofon.
 • Eleven är delaktig med att välja musik på t.ex. youtube och andra musikkanaler. På så vis får vi se och höra olika genre av musik och olika artister. 
 • Vi gör rörelser och dansar till sånger. Eleverna uppträder med egenvalda låtar.
 • Vi spelar Kahoot som handlar om instrument och olika sorter artister.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  ESE
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Rytm- och musikinstrument.
  ESE  -
 • Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  -
 • Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Musikens funktion för att markera högtider, traditioner, identitet och grupptillhörighet.
  ESE  -
 • Aktuell ungdomskultur, till exempel musik, mode och film.
  ESE  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att välja och använda tekniker, verktyg och material. I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  E