👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - omkrets, skala och tabeller

Skapad 2020-01-29 15:44 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
Vi ska räkna omkrets hos olika tvådimensionella geometriska figurer. Vi ska jämföra, uppskatta och mäta längd och omkrets. Vi ska arbeta med tabeller och diagram och beskriva resultat från olika undersökningar. Vi ska även arbeta med skala och förstora och förminska olika föremål.

Innehåll

Bedömning:

Fortlöpande i undervisningen samt genom gemensam och enskild problemlösning. I samtal mellan elever samt genom elevernas förmåga att använda olika uttrycksformer.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vecka 7-12, vt -20

 

Begreppslista:
meter, decimeter, centimeter, millimeter, omkrets, area, månghörning, sträcka, avstånd, skala, förstoring, förminskning och tabell. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6