Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel åk 9

Skapad 2020-01-29 17:04 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Ensemblespel
Grundskola 8 – 9 Musik
Ensemblespel i klass och i mindre grupper. Vi arbetar med grunderna inom ensemblespel och vi kommer att gå igenom grunderna på instrumenten keyboard, gitarr, elbas, trummor och sång. Vi använder oss i grund av "four chords"-låtar.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla:

Ensemblespel och ackordspel.

Undervisningens innehåll:

Du kommer att träna ackordspel på gitarr och/eller piano.
Du kommer att att lära dig nya ackord, melodi- och basslingor och träna trumkomp.
Du kommer att jobba enskilt, i grupp och i helklass med att lära in nya låtar.Bedömning:

I bedömning av detta arbetsområde ligger fokus på instrumentspel:
- Din utveckling på det/de instrument du väljer och hur du bidrar till gruppens musikaliska arbete när ni spelar i band. 
- Även din förmåga att lyssna och ge omdömen om ditt eget musicerande och gruppens musikaliska resultat är en del av bedömningen.


Låtar vi bland annat kommer att jobba med:

I´m yours
Don´t worry, be happy

Vi kommer även spela andra låtar allt eftersom. De flesta låtarna bygger på "Four chords" modellen.
Lärarna kommer efter sportlovet att dela in eleverna i mindre grupper utifrån elevernas egna instrumentval. Grupperna kommer sen ha viss möjlighet att välja låt.

I slutet av denna ensembleperiod kommer vi att ha ett litet framträdande. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Musicerande ensemblespel kunskapskrav 7-9

Uppnår ej målen
E
C
A
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Instrumentspel
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Ensemblespel
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Instrument/sång teknik-karaktär
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Eleven sjunger eller spela på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Musikaliskt uttryck
Eleven kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Omdöme om eget och andras musicerande
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: