Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B kapitel 1, klockan

Skapad 2020-01-29 20:45 i Bälinge skola Uppsala
Favoritmatematik 2B kapitel 1, klockan.
Grundskola 2 Matematik
I kapitel 1 får du repetera och lära dig mer om den analoga klockan.

Innehåll


1. Konkretiserade mål

Du ska kunna följande

 • använda olika tidsbegrepp tex begreppet kvart i, fem i halv osv.
 • avläsa den analoga klockans alla femminutersintervaller. 
 • ställa in och skriva angiven tid.
 • beräkna tid mellan olika klockslag 
 • uppskatta tid

2. Undervisning/arbetssätt

Arbetet kommer att ske i form av 

 • gemensamma genomgångar av den analoga klockan. Vi tar hjälp av konkret material då vi tillsammans ställer klockan på olika tider. Vi  tränar in de olika tidsbegreppen för tidsangivelse. 
 • samtal kring uppskattning av tid.
 • eget arbete med arbetsuppgifter med den analoga klockan i boken Favoritmatematik 2B, uppgifter som knyter an till de gemensamma genomgångarna och övningarna.
 • arbete med olika läggspel, dataprogram på egen hand och/eller tillsammans med kamrat.

3. Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att

 • vara aktiv vid genomgångar och på lektioner.
 • arbeta praktiskt med konkreta och digitala material

 

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 1-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Proportionella samband
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Huvudräkning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Skriftliga räknemetoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Mäta, jämföra & uppskatta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet
Uttrycksformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: