Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 8A - Matproduktion och konsumtion v6

Skapad 2020-01-29 20:53 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Geografi
En svensk konsumerar ungefär 70 ton mat och dryck under sin livstid. Mat produceras på olika sätt. Olika produktion får olika konsekvenser. Vilka val kan man göra som konsument? Vilka konsekvenser får olika val? Spelar det någon roll hur man väljer? Vilket ansvar har politiker? Individer? Är utvecklingen hållbar? Detta är frågor vi ska jobba med. Hållbar utveckling handlar om hur vi kan tillgodose våra behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa.

Innehåll

Vi kommer att ha en gemensam del med genomgångar, diskussion och film. Vi kommer ta upp begrepp, förutsättningar för odling i Sverige, hur jordbruket och matkonsumtionen förändrats historiskt och hur det är idag. Vi ska även diskutera och resonera om vilket ansvar politiker, producenter, affärer och konsumenter har.

Du kommer även att fördjupa dig i en matvara och hur den produceras. Du kan samarbeta med andra. Du/ni ska visa på hur, olika alternativ och ge oss konsumentvägledning, d.v.s. hur tycker ni att vi ska förhålla oss till denna vara? Du kan välja att redovisa i helklass eller i tvärgrupp.

 

Muntlig redovisning och prov:   Fredag den 7/2. Info på nästa sida.

 

Källor 3 artiklar:        

 DN ”Varför påverkar vår mat klimatet?” (teams)

 Naturskyddsföreningen, om jordbrukets utveckling: ”Uttåget ur det öppna landskapet” (teams)

 SVT nyheterSvenskarnas köttkonsumtion

 Quizlet  (Fredrik Palmgren, Ekens skola, classes, åk 8, Matproduktion)

 

Användbara hemsidor:                  

Livsmedelsverket www.slv.se

Jordbruksverket www.jordbruksverket.se

Svenskt kött https://www.svensktkott.se/

Lantbrukarnas riksförbund https://www.lrf.se

Bonden i skolan http://www.bondeniskolan.se

Världsnaturfonden https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/

 Naturskyddsföreningen www.naturskyddsforeningen.se

Djurens rätt www.djurensratt.se

Djurrättsalliansen https://www.djurfabriken.se/

 

 

Fördjupningsarbetet

 Ni redovisar muntligt utifrån en Powerpoint (eller liknande) för helklass eller i tvärgrupper, 3-10 min/person. Du/ni väljer själva matvara. Bomull går också bra.

 Detta bör ni få med i ert arbete:

 

Odling

/uppfödning

Hur går produktionen till? Vilka svårigheter kan man råka ut för (t.ex. torka, sjukdomar, skadeinsekter etc.)

Odling: Klimat, jordar, bondens arbete (plöja-harva-skörda)

Uppfödning: Från inseminering till slakt.

 

Vilka olika alternativ finns det? T.ex. skillnad mellan ekologisk icke ekologisk produktion. Importerat/närproducerat?

 

Förädling

Vad händer med varan fram till att den hamnar i butiken? Svårigheter? Lösningar?

 

Transporter

Ta reda på var ”er” vara är producerad.

Hur har er vara transporterats? Från odling/uppfödning till förädling, centrallager och så småningom till butik.

 

Konsument-rådgivning

 

Ni ska visa på olika alternativ för konsumenterna samt utförligt motivera hur ni tycker att de ska agera.

 

Era konsumentråd ska även ta hänsyn till vad ni kommit fram till när det gäller odling/uppfödning, förädling och transporter.

 

Källor

 

Redovisa era källor. Resonera runt styrkor och svagheter med era källor.

 

 

 

 

Provet Du får ha 20 stödord till provet. De lämnas in tillsammans med provet. Se betygskraven för mer info.

 

Prov del 1, korta svar:

 

1. Du ska kunna förklara (och använda) begreppen på sista sidan. Minst hälften, helst alla.

 

2. Det blir sant- och falsktpåståenden om begreppen.

 

3. Texter/diagram. Du kommer få frågor till text och diagram.

 

4. Konsumentrådgivning. Du ska kunna ge 3-5 råd som du kan motivera.

 

 

Prov del 2, långfrågan om din vara:

 

a) Hur går produktionen till? Finns det olika alternativ? Vilka svårigheter kan man råka ut för? Lösningar? Kan varan produceras mer eller mindre hållbart/miljövänligt?

 

b) Konsumentråd angående din vara när det gäller etik och hållbar utveckling. Hur tycker du att man ska välja/tänka som konsument när det gäller din vara? Motivera (du kan hänvisa till det du skrivit i a).

 

c) Vilka är dina viktigaste källor? Hur bedömer du deras relevans och trovärdighet?

 

 

 

Begrepp:

 

Klimat

 

Odlingssäsong

 

Istiden

 

Landhöjning

 

Jordart

 

Hållbar utveckling

 

Produktion

 

Konsumtion

 

Effektivisering

 

Transporter

 

Klimatkrisen

 

Konventionellt jordbruk

 

Ekologiskt jordbruk (krav)

 

Konstgödsel (=handelsgödsel)

 

Övergödning

 

Kemiska bekämpningsmedel

 

Närproducerat

 

Spannmål

 

Förädling

 

Avel

 

Antibiotikaresistens

 

GMO

 

Rättvisemärkt (fairtrade)

 

Etik

 

Vegetarian

 

Vegan

 

 

 

Vi kommer att jobba med följande delar ur det centrala innehållet:

• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna

kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Matriser

Ge
Geografi - Matproduktion och konsumtion

E
C
A
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Resonemang
Om orsaker och konsekvenser.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om matproduktion, konsumtion och hållbar utveckling, framförallt när det gäller ”din” matvara.
Du kan föra relativt väl utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om matproduktion, konsumtion och hållbar utveckling, framförallt när det gäller ”din” matvara.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om matproduktion, konsumtion och hållbar utveckling, framförallt när det gäller ”din” matvara.
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. 50% av begreppen.
Du kan använda begrepp relativt väl fungerande sätt. 75% av begreppen.
Du kan använda begrepp väl fungerande sätt. 100% av begreppen.
Samband
Du kan beskriva enkla samband.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband.
Du kan beskriva komplexa samband.
Problemlösning
Om hållbar utveckling.
Du kan ge förslag på lösningar som är enkla och till viss del underbyggda. Minst 3 konkreta konsumentråd kopplade till mat och hållbar utveckling.
Du kan ge förslag på lösningar som är utvecklade och relativt väl underbyggda. 3-5 konsumentråd.
Du kan ge förslag på lösningar som är välutvecklade och väl underbyggda. Minst 5 konsumentråd.
Söka kunskap
Du kan söka information och använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använda olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använda olika källor på ett väl fungerande sätt.
Källkritik
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: