Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens och livets utveckling

Skapad 2020-01-29 21:36 i Stentägtskolan Söderhamn
Vi arbetar med jordens urtid fram till människans utveckling.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi kommer att göra en tidsvandring från jordens uppkomst fram till människans tid. Vi börjar för ca 15 miljarder år sedan och lär oss om jordens- och livets utveckling från de första bakterierna i havet till människans tidiga historia.

Innehåll

Syftet med temat är att utveckla förmåga att:

 • reflektera över begreppen dåtid, nutid och framtid.
 • redogöra för jordens och livets utveckling med hjälp av en tidslinje.
 • delta aktivt i muntliga diskussioner.

Det här ska vi lära oss:

Vi ska lära oss om när jorden skapades och utvecklades. Vi ska också lära oss om livets utveckling på jorden, vad som gjorde det möjligt, från första djur och växt till människans uppkomst.

Konkret ska vi lära oss om:

Livets början i haven.
Livet i haven och på land.
Dinosauriernas tid.
De första däggdjuren.
Tidslinjer.
Istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern - i vilken ordning de kommer.

Så här ska vi jobba

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • Titta på filmer
 • Ha diskussioner
 • Läsa och skriva och rita om det vi lär oss
 • Samla dokumentationen i en bok

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • dra slutsatser utifrån tidslinjen, t.ex. hur länge livet bara fanns i havet och hur länge vi människor har funnits. 
 • återberätta i bild, text och i muntlig form.
 • med hjälp av bilder och en tidslinje berätta en del om jordens utveckling. 
 • använda de olika begrepp som beskriver livets utveckling.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: