Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3 Tid, tabeller och diagram

Skapad 2020-01-29 21:46 i Elinebergsskolan Helsingborg
En planering över kap 3 "Tid, tabeller och diagram"
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel ska du lära dig att läsa av och ange tid, du ska också kunna avläsa och göra diagram och tabeller. Du ska även lära dig att räkna ut olika lägesmått.

Innehåll

Målen med "Tid, tabeller och diagram" är:

  • Du ska kunna läsa av klockan och kunna ange tid både analogt och digitalt.
  • Du ska kunna räkna ut tidsskillnader.
  • Du ska känna till hur sambanden för olika enheter för tid hör ihop.                         T.ex att 1 år=12 månader=365 dygn, 1h=60 min=60s.
  • Du ska kunna avläsa tabeller och diagram.
  • Du ska kunna göra egna tabeller och diagram.
  • Du ska känna till och kunna räkna ut olika lägesmått (medelvärde, typvärde och median) och när man använder de olika.

 

Begreppen du ska känna till och kunna använda är:

Kvart, x-axel och y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram, frekvens, lägesmått, medelvärde, typvärde och median. 

 

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på att använda effektiva och lättlästa strategier för att lösa uppgifter.

Du kommer att få arbeta enskilt på din egen nivå med uppdrag på NOMP samt uppgifter i matematikboken.

Du kommer att gör uppgifter tillsammans med kamrater, för att träna på att kommunicera matematik samt träna på att samarbeta.

Du kommer att tillsammans och enskilt göra tabeller och diagram.

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid genomgångar och när du löser uppgifter tillsammans med kompisar. Jag tittar även på om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Din kunskap i området "Tid, tabeller och diagram" kommer också att mätas genom att göra ett prov i slutet av kapitlet.

 

Matriser

Ma
Kapitel 3-Tid, tabeller och diagram

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Avläsa och ange tid
Kunna avläsa och ange analog och digital tid.
Du kan med viss säkerhet avläsa ange tid.
Du kan med säkerhet avläsa och ange analog och digital tid.
Du kan med stor säkerhet avläsa och ange analog och digital tid.
Beräkning med tid
Kunna utföra enkla beräkningar med tid, t.ex. räkna ut tidsskillnad.
Du kan med viss säkerhet räkna med tid.
Du kan med säkerhet räkna med tid.
Du kan med stor säkerhet räkna med tid.
Avläsa och tolka tabeller och diagram
Kunna avläsa och tolka information i tabeller och olika sorters diagram (stapel-, stolp-, linje- och cirkeldiagram).
Du kan med viss säkerhet avläsa och tolka tabeller och diagram.
Du kan med säkerhet avläsa och tolka tabeller och diagram.
Du kan med stor säkerhet avläsa och tolka tabeller och diagram.
Visa data med tablell och diagram
Kunna göra egna tabeller och diagram
Du kan göra enkla tabeller och diagram som kan avläsas av andra.
Du kan göra tabeller och diagram som är lätta för andra att avläsa och förstå.
Du kan göra tabeller och diagram på ett sätt så att andra snabbt kan avläsa och använda.
Använda och beräkna lägesmått
Kunna använda och göra beräkningar med olika lägesmått (typvärde, medelvärde och median).
Du kan med viss säkerhet använda och räkna med något lägesmått.
Du kan med säkerhet använda och räkna med några lägesmått.
Du kan stor säkerhet använda och räkna med olika lägesmått
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: