Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Project Britain

Skapad 2020-01-30 08:24 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Engelska
Under veckorna 3-6 jobbar vi med "Great Britain" & "The United Kingdom"

Innehåll

Syftet: 

Att lära sig ett språk innebär att öva upp sin förmåga att tala språket, skriva språket, höra och läsa språket. Det ingår också realia, det vill säga, att lära sig om länder där engelska talas. Då handlar det om att känna till språket, historia, kultur, geografi,kända platser,traditioner.

 

 Mål för området Great Britain och UK.

Du ska : 

-  veta vilka länder som ingår i Great Britain och vilka som ingår i United Kingdom

- veta vilka språk som talas i dessa länder

- känna till något om naturen, klimat, sjöar, berg, städer, floder i dessa länder.

- kunna jämföra Storbritannien med Sverige gällande kultur (musik, mat, språk) traditioner och att gå i skola i respektive land.

 

Arbetsgång:

Vi ska läsa om de fyra länder som är med i United Kingdom;  England, Skottland, Wales och Nordirland.

Vi kommer att titta på korta filmer.

Läsa texter + samt leta information.

Du kommer att träna alla förmågorna: läsa, skriva, lyssna och tala.

 

 

 

Bedömning:

Hörförståelse test - frågor om nyheter + klimat i Storbritannien .

 

Skriftlig uppgift där du ska välja en stad i något av länderna (England, Wales, Skottland eller Nordirland) som du ska åka till. I texten skriver du om resan dit, vilka sevärdheter du åker till, maten du äter och andra aktiviteter. 

Matriser

En
Engelska: Skriva

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

F
E
C
A
Struktur
Texten saknar struktur. Innehållet blir svårförståeligt, inledning och avslutning saknas.
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har till viss del struktur med inledning och avslutning.
Texten har tydlig struktur med tydlig inledning och avslutning
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Meningsbyggnad
Texten visar stora brister i meningsbyggnaden. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten visar stora brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen.
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.
Slutsatser
Slutsatser saknas.
Få slutsatser. Inte alltid korrekta.
Några slutsatser som delvis utvecklas.
Flertalet korrekta och utvecklade slutsatser.

En
Matris som bedömer hörförståelsen "Rise and Shine"

På väg mot E
E
C
A
Rise & shine
Hör-och textförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: